Παυλίδου Σοφία (αρ. μητρώου: 38)


Διεύθυνση:

Πόλη: Παρίσι
Τ.Κ.:
Χώρα: FR Γαλλία

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό:
Email: sofia.pavlidou@gmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Ελληνική, Γαλλική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Ελληνική, Γαλλική.


Εξειδικεύσεις:

Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Νόμοι και διοίκηση
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης

Λογισμικό μετάφρασης:

SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015

Επιστροφή

Pavlidou Sofia (registration number: 38)


Διεύθυνση:

City: Paris
Postal Code:
Country: FR France

Contact Information

Telephone:
Mobile:
Email: sofia.pavlidou@gmail.com
Translation Languages:

Source Languages: English, French, Greek.

Target Languages: English, French, Greek.


Specialisations:

Humanities and Social Sciences
Law and Administration
Economics, Commerce, Finance

Degrees:

University Degree in Translation , Ionian University

CAT Software:

SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015

Επιστροφή
Go to Top