Γεωργίου Πολυξένη (αρ. μητρώου: 44)


Διεύθυνση:

Οδός: Φελίξ Λαμές
Αριθμός: 58
Πόλη: Κέρκυρα
Τ.Κ.: 49100
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 6932367565
Email: jennygeorgiou@yahoo.gr
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γερμανική, Ελληνική, Ολλανδική, Ιταλική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Αγγλική.

Γλώσσες εργασίας διερμηνείας:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Ελληνική.


Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Μέσα επικοινωνίας και τέχνες
Βιομηχανία και τεχνολογία
Τεχνολογία Πληροφορικής
Ιατρική και φαρμακευτική
Φυσικές επιστήμες
Πολιτική
Νόμοι και διοίκηση
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά
Θέματα περιβάλλοντος
Σπορ, διασκέδαση και τουρισμός
Λογοτεχνία
Μάρκετινγκ

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 1998

Πτυχίο Διερμηνείας, 2001

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, Επιστήμη της Μετάφρασης, 2001

Λογισμικό μετάφρασης:

Memsource
SDL Trados 2007

Επιστροφή

Georgiou Polyxeni (registration number: 44)


Διεύθυνση:

Street: Felix Lames
Number: 58
City: Corfu
Postal Code: 49100
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile: 6932367565
Email: jennygeorgiou@yahoo.gr
Translation Languages:

Source Languages: English, German, Greek, Dutch, Italian.

Target Languages: Greek, English.

Interpreting Languages:

Source Languages: English, Greek.

Target Languages: English, Greek.


Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Media and the Arts
Industry and Technology in General
Information Technology
Medicine and Pharnacy
Natural Sciences
Politics
Law and Administration
Economics, Commerce, Finance
Environmental Matters
Sports, Recreation and Tourism
Literature
Marketing

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 1998

Degree in Interpreting, DFLTI, Ionian University, 2001

Master's Degree in Translation Science, DFLTI, Ionian University, 2001

CAT Software:

Memsource
SDL Trados 2007

Επιστροφή
Go to Top