Μαγκούτη Φαίη (αρ. μητρώου: 45)


Διεύθυνση:

Οδός: Λεωφόρος Αγ. Δημήτριου
Αριθμός: 45
Πόλη: Αθήνα
Τ.Κ.: 17343
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2109710020
Κινητό: 6972380977
Email: fayemagkouti@gmail.com
Ιστοσελίδα: http://www.interpretit.eu
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Ελληνική, Αγγλική, Γερμανική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Αγγλική, Γερμανική.

Γλώσσες εργασίας διερμηνείας:

Γλώσσες-πηγή: Ελληνική, Αγγλική, Γερμανική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Αγγλική, Γερμανική.

Αρχικά σπούδασα Μετάφραση στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστήμιου με γλώσσες εργασίας τα αγγλικά και τα γερμανικά και το 2014 αποφοίτησε και από την κατεύθυνσης Διερμηνείας του ίδιου Τμήματος. Από το 2006 είμαι υπεύθυνη του Μεταφραστικού Κέντρου Τρικάλων, από το 2012 εργάζομαι ως διερμηνέας συνεδρίων ενώ από το 2014 είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη της Interpretit (www.interpretit.eu), η οποία παρέχει υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας συνεδρίων. Μεταξύ άλλων, εξειδικεύομαι στη μετάφραση κειμένων εικαστικών τεχνών και πιστεύω πολύ στην ομαδική δουλειά.

Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Μέσα επικοινωνίας και τέχνες
Νόμοι και διοίκηση
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά
Σπορ, διασκέδαση και τουρισμός
Μάρκετινγκ

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2006

Πτυχίο Διερμηνείας, 2014

Λογισμικό μετάφρασης:

SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015
SDL Trados Studio 2017

Επιστροφή

Magkouti Faye (registration number: 45)


Διεύθυνση:

Street: Ag. Dimitriou Ave
Number: 45
City: Athens
Postal Code: 17343
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone: 2109710020
Mobile: 6972380977
Email: fayemagkouti@gmail.com
Website: http://www.interpretit.eu
Translation Languages:

Source Languages: Greek, English, German.

Target Languages: Greek, English, German.

Interpreting Languages:

Source Languages: Greek, English, German.

Target Languages: Greek, English, German.


Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Media and the Arts
Law and Administration
Economics, Commerce, Finance
Sports, Recreation and Tourism
Marketing

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2006

Degree in Interpreting, DFLTI, Ionian University, 2014

CAT Software:

SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015
SDL Trados Studio 2017

Επιστροφή
Go to Top