Σκόρδου Αναστασία (αρ. μητρώου: 46)


Διεύθυνση:

Οδός: Μαντζάρου
Αριθμός: 6
Πόλη: Κέρκυρα
Τ.Κ.: 49100
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2661039557
Κινητό:
Email: askordou@gmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Ελληνική, Γαλλική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Ελληνική, Γαλλική.

Γλώσσες εργασίας διερμηνείας:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Ελληνική, Γαλλική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Γαλλική, Ελληνική.

Από το 1997 έως σήμερα εργάζομαι ως Επαγγελματίας Μεταφράστρια και από το 2009 διατηρώ μεταφραστικό γραφείο στην Κέρκυρα.

Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Μέσα επικοινωνίας και τέχνες
Βιομηχανία και τεχνολογία
Ιατρική και φαρμακευτική
Φυσικές επιστήμες
Πολιτική
Νόμοι και διοίκηση
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ., 1997

Λογισμικό μετάφρασης:

Επιστροφή

Skordou Anastasia (registration number: 46)


Διεύθυνση:

Street: Mantzarou St.
Number: 6
City: Corfu
Postal Code: 49100
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone: 2661039557
Mobile:
Email: askordou@gmail.com
Translation Languages:

Source Languages: English, Greek, French.

Target Languages: English, Greek, French.

Interpreting Languages:

Source Languages: English, Greek.

Target Languages: English, Greek, French.


Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Media and the Arts
Industry and Technology in General
Medicine and Pharmacy
Natural Sciences
Politics
Law and Administration
Economics, Commerce, Finance

Degrees:

Degree in Translation, Ionian University, 1997

CAT Software:

Επιστροφή
Go to Top