Τοπαλτζίκη Ουρανία (αρ. μητρώου: 47)


Διεύθυνση:

Οδός: Μητροπόλεως
Αριθμός: 110
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Τ.Κ.: 54621
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2310222791
Κινητό: 6932580564
Email: raniatopaltziki@yahoo.gr
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική, Ισπανική, Γερμανική, Ιταλική, Ρωσική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική, Ισπανική, Γερμανική, Ιταλική, Ρωσική.

Γλώσσες εργασίας διερμηνείας:

Γλώσσες-πηγή: Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική, Ισπανική, Γερμανική, Ιταλική, Ρωσική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική, Ισπανική, Γερμανική, Ιταλική, Ρωσική.

Είμαι ιδιοκτήτρια μεταφραστικού γραφείου με έδρα τη Θεσσαλονίκη, επίσημη μεταφράστρια και μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών Μεταφραστών Πτυχιούχων Ιονίου Πανεπιστημίου (ΠΕΕΜΠΙΠ). Από το 2006 προσφέρουμε επίσημες μεταφραστικές και διερμηνευτικές υπηρεσίες με αρτιότητα και απόλυτη εχεμύθεια. Εκτός του τομέα της μετάφρασης και διερμηνείας, παρέχουμε υπηρεσίες επιμέλειας κειμένων, υποτιτλισμού και υπερτιτλισμού. Το γραφείο μας εμπιστεύονται δημόσιες υπηρεσίες όπως Υπουργεία, Δήμοι, Περιφέρειες, Μουσεία, Θέατρα, ΔΕΚΟ καθώς και εταιρείες του ιδιωτικού τομέα.

Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Μέσα επικοινωνίας και τέχνες
Βιομηχανία και τεχνολογία
Τεχνολογία Πληροφορικής
Ιατρική και φαρμακευτική
Πολιτική
Νόμοι και διοίκηση
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά
Θέματα περιβάλλοντος
Δασολογία και καλλιέργεια
Σπορ, διασκέδαση και τουρισμός
Μάρκετινγκ

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2005

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων, ΕΑΠ, 2016

Λογισμικό μετάφρασης:

SDL Trados Studio 2019
SDL Trados Studio 2021

Επιστροφή

Topaltziki Ourania (registration number: 47)


Διεύθυνση:

Street: Mitropoleos str
Number: 110
City: Thessaloniki
Postal Code: 54621
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone: 2310222791
Mobile: 6932580564
Email: raniatopaltziki@yahoo.gr
Translation Languages:

Source Languages: Greek, English, French, Spanish, German, Italian, Russian.

Target Languages: Greek, English, French, Spanish, German, Italian, Russian.

Interpreting Languages:

Source Languages: Greek, English, French, Spanish, German, Italian, Russian.

Target Languages: Greek, English, French, Spanish, German, Italian, Russian.


Specialisations:

Culture, Education, Training
Media and the Arts
Industry and Technology in General
Information Technology
Medicine and Pharmacy
Politics
Law and Administration
Economics, Commerce, Finance
Environmental Matters
Agriculture and Forestry
Sports, Recreation and Tourism
Marketing

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2005

MSc in Tourism Business Administration, EAP, 2016

CAT Software:

SDL Trados Studio 2019
SDL Trados Studio 2021

Επιστροφή
Go to Top