Βαρσάμου Μαριάννα (αρ. μητρώου: 48)


Διεύθυνση:

Οδός: Europastraße
Αριθμός: 24
Πόλη: Βόννη
Τ.Κ.:
Χώρα: DE Γερμανία

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 4915233988831
Email: mari.varsamou@laposte.net
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γαλλική, Ισπανική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Γαλλική, Ελληνική.


Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Ιατρική και φαρμακευτική
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά
Θέματα περιβάλλοντος
Σπορ, διασκέδαση και τουρισμός

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2000

Λογισμικό μετάφρασης:

Passolo
SDL Trados 2007

Επιστροφή

Varsamou Marianna (registration number: 48)


Διεύθυνση:

Street: Europastraße
Number: 24
City: Bonn
Postal Code:
Country: DE Germany

Contact Information

Telephone:
Mobile: 4915233988831
Email: mari.varsamou@laposte.net
Translation Languages:

Source Languages: English, French, Spanish, Greek.

Target Languages: English, French, Greek.


Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Medicine and Pharmacy
Economics, Commerce, Finance
Environmental Matters
Sports, Recreation and Tourism

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2000

CAT Software:

Passolo
SDL Trados 2007

Επιστροφή
Go to Top