Ματσούκα Πόπη (αρ. μητρώου: 54)


Διεύθυνση:

Πόλη: Αθήνα
Τ.Κ.: 10557
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 6944277425
Email: popie@mtlt.eu
Ιστοσελίδα: https://www.mtlt.eu
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική, Ιταλική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Αγγλική.

Η Πόπη Ματσούκα εργάζεται από το 1999 ως μεταφράστρια, αναθεωρήτρια και διαχειρίστρια έργων μετάφρασης και επιχώριας προσαρμογής. Τα κύρια πεδία εξειδίκευσής της είναι η ιατρική μετάφραση και η μετάφραση λογισμικού, ΙΤ και υλικού ηλεκτρονικών συσκευών. Έχει πτυχίο στη Μετάφραση από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και μια σειρά από άλλα διπλώματα και πιστοποιήσεις σε ευρεία γκάμα αντικειμένων, από τη Διαχείριση Έργων και την Πληροφορική έως τις Πρώτες Βοήθειες. Οι γλώσσες εργασίας της είναι τα ελληνικά, τα αγγλικά, τα γαλλικά και τα ιταλικά. Μια από τις αγαπημένες της ασχολίες είναι η έρευνα για τρόπους επίλυσης διάφορων προβλημάτων της ροής εργασιών των μεταφραστικών γραφείων. Τέλος, είναι η Γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών Μεταφραστών Πτυχιούχων Ιονίου Πανεπιστημίου από το 2014 και συμμετέχει στο πρόγραμμα Mentoring της ΠΕΕΜΠΙΠ ως καθοδηγήτρια νέων επαγγελματιών.

Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Μέσα επικοινωνίας και τέχνες
Βιομηχανία και τεχνολογία
Τεχνολογία Πληροφορικής
Ιατρική και φαρμακευτική
Φυσικές επιστήμες
Σπορ, διασκέδαση και τουρισμός
Λογοτεχνία
Μάρκετινγκ

Πτυχία:

Τεχνική και Λογοτεχνική Μετάφραση, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2000

Λογισμικό μετάφρασης:

Across
Alchemy Catalyst 11
Alchemy Catalyst 9
CafeTran
DéjàVu
Idiom Desktop Workbench
Lion Linguist
MemoQ
Memsource
MetaTexis
MultiTrans
OmegaT
OpenTM2
Passolo
Qt Linguist
SDL Trados 2007
SDL Trados Studio 2009
SDL Trados Studio 2011
SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015
SDL Trados Studio 2017
SDLX
Swordfish
Termbase
Transit Satellite
Translate-Pro
Translation Manager
Translation Workspace
Wordbee
WordFast
Wordfast Classic
Wordfast Pro 4
XTM
Smartling
SmartCat
Subtitle Workshop
MateCat
SDL Trados Studio 2019
WordFast Anywhere

Επιστροφή

Matsouka Popie (registration number: 54)


Διεύθυνση:

City: Athens
Postal Code: 10557
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile: 6944277425
Email: popie@mtlt.eu
Website: https://www.mtlt.eu
Translation Languages:

Source Languages: English, French, Italian, Greek.

Target Languages: Greek, English.

I am a professional translator, and my main fields of expertise are Life Sciences, IT, Gaming and Consumer Electronics, in English/French and Italian to Greek. I have more than 18 years of professional experience and upwards of 27 million words under my belt. For the past 15 years, I have been the Lead Linguist, for Greek, for various major companies, including large medical corporations, and a Head Reviewer for several major accounts. There isn't a CAT tool that I don't know how to use and I'm always open to learning new ones. I hold a BsC in Translation from the Ionian University, and various other diplomas ranging widely from Project Management, to IT, to First Aid. As a (self-proclaimed) natural born project manager, my favorite pastime is to research online on various ways to solve current and potential problems and researching advances in the fields of translation and project management. I love reading paranormal romance and mystery novels, medical journals and technology reviews for practice, and I do Pilates to work out the kinks from sitting on a chair for too long. I volunteer for the Red Cross and other organizations whenever possible, and I a firm believer that if we all work together, we can make a great difference in this world, combining our professional and our personal strengths. Last, but not least, I have the honor of being the elected Secretary of the Panhellenic Association of Professional Translators Graduates of the Ionian University (PEEMPIP) for several years now, and I'm also a Mentor in the Mentoring Program of PEEMPIP, helping new translators and learning new things along the way. Oh, and my friends say I'm a Ninja-Translator. Go figure :)

Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Media and the Arts
Industry and Technology in General
Information Technology
Medicine and Pharmacy
Natural Sciences
Sports, Recreation and Tourism
Literature
Marketing

Degrees:

Technical and Literary Translation, Ionian University, 2000

CAT Software:

Across
Alchemy Catalyst 11
Alchemy Catalyst 9
CafeTran
DéjàVu
Idiom Desktop Workbench
Lion Linguist
MemoQ
Memsource
MetaTexis
MultiTrans
OmegaT
OpenTM2
Passolo
Qt Linguist
SDL Trados 2007
SDL Trados Studio 2009
SDL Trados Studio 2011
SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015
SDL Trados Studio 2017
SDLX
Swordfish
Termbase
Transit Satellite
Translate-Pro
Translation Manager
Translation Workspace
Wordbee
WordFast
Wordfast Classic
Wordfast Pro 4
XTM
Smartling
SmartCat
Subtitle Workshop
MateCat
SDL Trados Studio 2019
WordFast Anywhere

Επιστροφή
Go to Top