Τσολάκη Βασιλική (αρ. μητρώου: 58)


Διεύθυνση:

Οδός: Χρυσουπόλεως
Αριθμός: 9
Πόλη: Αθήνα
Τ.Κ.: 14233
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 6936505568
Email: vasilikitsolaki@hotmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Ελληνική, Γαλλική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Ελληνική.

Απόφοιτος του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου με γλώσσες εργασίας τα Αγγλικά και τα Γαλλικά. Το 2008 στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού μου στη Μετάφραση φοίτησα για ένα εξάμηνο στο Πανεπιστήμιο της Caen Basse‐Normandie στη Γαλλία και το 2012 παρακολούθησα μέσω υποτροφίας θερινό σεμινάριο της τουρκικής γλώσσας στο ίδρυμα Tömer του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης. Από το 2014 είμαι εξ αποστάσεως φοιτήτρια στο ΕΑΠ στο αντικείμενο της εκπαίδευσης ενηλίκων, πεδίο στο οποίο δραστηριοποιούμαι και επαγγελματικά επιδιώκοντας να το συσχετίσω με τις μεταφραστικές σπουδές.

Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2006

Λογισμικό μετάφρασης:

SDL Trados 2007

Επιστροφή

Tsolaki Vasiliki (registration number: 58)


Διεύθυνση:

Street: Chrisoupoleos
Number: 9
City: Athens
Postal Code: 14233
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile: 6936505568
Email: vasilikitsolaki@hotmail.com
Translation Languages:

Source Languages: English, Greek, French.

Target Languages: English, Greek.


Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2006

CAT Software:

SDL Trados 2007

Επιστροφή
Go to Top