Οικονόμου Χριστίνα (αρ. μητρώου: 61)


Διεύθυνση:

Οδός: Κολιάτσου
Αριθμός: 34
Πόλη: Κόρινθος
Τ.Κ.: 20131
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2741024988
Κινητό: 6942406959
Email: info@korinthos-metafrasi.gr
Ιστοσελίδα: http://www.korinthos-metafrasi.gr/
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γαλλική, Αλβανική, Ρωσική, Ουκρανική, Γεωργιανή, Ισπανική, Ιταλική, Ρουμανική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Ελληνική, Αλβανική, Γαλλική, Γεωργιανή, Ισπανική, Ιταλική, Ρουμανική, Ρωσική, Ουκρανική.


Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Μέσα επικοινωνίας και τέχνες
Πολιτική
Νόμοι και διοίκηση
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά
Μάρκετινγκ

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2006

Μεταπτυχιακός Τίτλος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, 2018

Λογισμικό μετάφρασης:

SDL Trados Studio 2017
Termbase

Επιστροφή

Oikonomou Christina (registration number: 61)


Διεύθυνση:

Street: Koliatsou
Number: 34
City: Korinthos
Postal Code: 20131
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone: 2741024988
Mobile: 6942406959
Email: info@korinthos-metafrasi.gr
Website: http://www.korinthos-metafrasi.gr/
Translation Languages:

Source Languages: English, French, Albanian, Russian, Ukrainian, Georgian, Spanish, Italian, Romanian.

Target Languages: English, Albanian, French, Georgian, Spanish, Italian, Romanian, Russian, Ukrainian, Greek.


Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Media and the Arts
Politics
Law and Administration
Economics, Commerce, Finance
Marketing

Degrees:

Foreign Languages, Translation and Interpreting, Ionian University, 2006

Master of Business Administration (MBA), Hellenic Management Association (EEDE), 2018

CAT Software:

SDL Trados Studio 2017
Termbase

Επιστροφή
Go to Top