Μεντζελοπούλου Μαρία (αρ. μητρώου: 63)


Διεύθυνση:

Οδός: Βασιλέως Κωνσταντίνου
Αριθμός: 61
Πόλη: Αίγιο
Τ.Κ.: 25100
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2691062717
Κινητό: 6944399514
Email: maria.morpheme@yahoo.gr
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Ελληνική, Γαλλική, Ιταλική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Ελληνική, Γαλλική, Ιταλική.


Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Μέσα επικοινωνίας και τέχνες
Βιομηχανία και τεχνολογία
Τεχνολογία Πληροφορικής
Ιατρική και φαρμακευτική
Φυσικές επιστήμες
Πολιτική
Νόμοι και διοίκηση
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά
Θέματα περιβάλλοντος
Δασολογία και καλλιέργεια
Σπορ, διασκέδαση και τουρισμός
Λογοτεχνία
Μάρκετινγκ

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2003

Λογισμικό μετάφρασης:

Επιστροφή

Mentzelopoulou Maria (registration number: 63)


Διεύθυνση:

Street: Vasileos Konstantinou
Number: 61
City: Aeghio
Postal Code: 25100
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone: 2691062717
Mobile: 6944399514
Email: maria.morpheme@yahoo.gr
Translation Languages:

Source Languages: English, Greek, French, Italian.

Target Languages: English, Greek, French, Italian.


Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Media and the Arts
Industry and Technology in General
Information Technology
Medicine and Pharmacy
Natural Sciences
Politics
Law and Administration
Economics, Commerce, Finance
Environmental Matters
Agriculture and Forestry
Sports, Recreation and Tourism
Literature
Marketing

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2003

CAT Software:

Επιστροφή
Go to Top