Βλάχου Χριστίνα (αρ. μητρώου: 70)


Διεύθυνση:

Οδός: Μ. Αλεξάνδρου
Αριθμός: 9
Πόλη: Δάφνη
Τ.Κ.: 17235
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 6947937653
Email: vlahou_xristina@hotmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γαλλική, Ισπανική, Ιταλική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική.


Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Βιομηχανία και τεχνολογία
Νόμοι και διοίκηση
Θέματα περιβάλλοντος
Σπορ, διασκέδαση και τουρισμός

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2005

Λογισμικό μετάφρασης:

Memsource
SDL Trados 2007
SDL Trados Studio 2009
SDL Trados Studio 2011
Transit NXT

Επιστροφή

Vlachou Christina (registration number: 70)


Διεύθυνση:

Street: M. Alexandrou
Number: 9
City: Dafni
Postal Code: 17235
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile: 6947937653
Email: vlahou_xristina@hotmail.com
Translation Languages:

Source Languages: English, French, Spanish, Italian.

Target Languages: Greek.


Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Industry and Technology in General
Law and Administration
Environmental Matters
Sports, Recreation and Tourism

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2005

CAT Software:

Memsource
SDL Trados 2007
SDL Trados Studio 2009
SDL Trados Studio 2011
Transit NXT

Επιστροφή
Go to Top