Προδρομίδου Ανδρονίκη (αρ. μητρώου: 74)


Διεύθυνση:

Πόλη:
Τ.Κ.:
Χώρα: LU Λουξεμβούργο

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 352691515696
Email: nikiprodromidou@yahoo.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γαλλική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική.


Εξειδικεύσεις:

Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Μέσα επικοινωνίας και τέχνες
Βιομηχανία και τεχνολογία
Πολιτική
Νόμοι και διοίκηση
Σπορ, διασκέδαση και τουρισμός
Λογοτεχνία
Μάρκετινγκ

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ, 2007

Λογισμικό μετάφρασης:

MemoQ
OmegaT
SDL Trados Studio 2015
SDL Trados Studio 2014

Επιστροφή

Prodromidou Androniki (registration number: 74)


Διεύθυνση:

City:
Postal Code:
Country: LU Luxembourg

Contact Information

Telephone:
Mobile: 352691515696
Email: nikiprodromidou@yahoo.com
Translation Languages:

Source Languages: English, French.

Target Languages: Greek.


Specialisations:

Humanities and Social Sciences
Media and the Arts
Industry and Technology in General
Politics
Law and Administration
Sports, Recreation and Tourism
Literature
Marketing

Degrees:

Foreign Languages, Translation and Interpreting Diploma, Ionian University, 2006

CAT Software:

MemoQ
OmegaT
SDL Trados Studio 2015
SDL Trados Studio 2014

Επιστροφή
Go to Top