Αλεξάκη Μαριάντζελα (αρ. μητρώου: 77)


Διεύθυνση:

Πόλη: Κέρκυρα
Τ.Κ.:
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 6945042804
Email: mariangela.alexaki@gmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γερμανική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Αγγλική, Γερμανική.


Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Μέσα επικοινωνίας και τέχνες
Βιομηχανία και τεχνολογία
Ιατρική και φαρμακευτική
Νόμοι και διοίκηση
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά
Θέματα περιβάλλοντος
Σπορ, διασκέδαση και τουρισμός
Μάρκετινγκ

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2006

Λογισμικό μετάφρασης:

SDL Trados 2007
SDLX

Επιστροφή

Alexaki Mariangela (registration number: 77)


Διεύθυνση:

City: Corfu
Postal Code:
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile: 6945042804
Email: mariangela.alexaki@gmail.com
Translation Languages:

Source Languages: English, German.

Target Languages: Greek, English, German.


Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Media and the Arts
Industry and Technology in General
Medicine and Pharmacy
Law and Administration
Economics, Commerce, Finance
Environmental Matters
Sports, Recreation and Tourism
Marketing

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2006

CAT Software:

SDL Trados 2007
SDLX

Επιστροφή
Go to Top