Οικονομοπούλου Νάγια (αρ. μητρώου: 8)


Διεύθυνση:

Οδός: Βασιλέως Κωνσταντίνου
Αριθμός: 2
Πόλη: Μαρούσι
Τ.Κ.: 15122
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 6973079895
Email: econaya@gmail.com

Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Λογοτεχνία

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 1993

Λογισμικό μετάφρασης:

Επιστροφή

Economopoulou Naya (registration number: 8)


Διεύθυνση:

Street: Vassileos Konstantinou
Number: 2
City: Maroussi
Postal Code: 15122
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile: 6973079895
Email: econaya@gmail.com

Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Literature

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 1994

CAT Software:

Επιστροφή
Go to Top