Βούλγαρη Ελένη (αρ. μητρώου: 81)


Διεύθυνση:

Οδός: Παπαναστασίου
Αριθμός: 70
Πόλη: Λάρισα
Τ.Κ.: 41222
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2410257936
Κινητό: 6934387517
Email: kmdlarisa@gmail.com
Ιστοσελίδα: https://www.kmdlarisa.gr
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γαλλική, Ισπανική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική.

Με την απόκτηση του πτυχίου μου το 2008, ξεκίνησα να δραστηριοποιούμαι επιτυχώς έως και σήμερα ως ιδιοκτήτρια της επιχείρησης ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ&ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ στην πόλη μου, Λάρισα. Παρέχω η ίδια υπηρεσίες μετάφρασης στις γλώσσες εργασίας μου (Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά) και μέσω του δικτύου συνεργατών που έχει αναπτύξει η επιχείρηση μου εξυπηρετώ όλους τους γλωσσικούς συνδυασμούς. Αναλαμβάνω ειδικά και γενικά κείμενα, απομαγνητοφωνήσεις και υποτιτλισμό ενώ βάσει του Π.Δ. 169 της 17.06.2002 (ΦΕΚ 156/2.7.2002) οι μεταφράσεις μου είναι επίσημες και αποδεκτές από δημόσιες υπηρεσίες και ιδιωτικούς φορείς σε Ελλάδα και εξωτερικό. Η εμπειρία που έχω αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια μου επιτρέπει να εγγυηθώ την ποιότητα, τη συνέπεια στους χρόνους παράδοσης και το σεβασμό στις ανάγκες κάθε πελάτη με στόχο την τελική ικανοποίηση του. "

Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Βιομηχανία και τεχνολογία
Τεχνολογία Πληροφορικής
Ιατρική και φαρμακευτική
Φυσικές επιστήμες
Πολιτική
Νόμοι και διοίκηση
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά
Θέματα περιβάλλοντος

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2008

Λογισμικό μετάφρασης:

Επιστροφή

Voulgari Eleni (registration number: 81)


Διεύθυνση:

Street: Papanastasiou
Number: 70
City: Larisa
Postal Code: 41222
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone: 2410257936
Mobile: 6934387517
Email: kmdlarisa@gmail.com
Website: https://www.kmdlarisa.gr
Translation Languages:

Source Languages: English, French, Spanish.

Target Languages: Greek.


Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Industry and Technology in General
Information Technology
Medicine and Pharmacy
Natural Sciences
Politics
Law and Administration
Economics, Commerce, Finance
Environmental Matters

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2008

CAT Software:

Επιστροφή
Go to Top