Τρίκκα Άρτεμις (αρ. μητρώου: 86)


Διεύθυνση:

Οδός: Βύρωνος
Αριθμός: 74
Πόλη: Πειραιάς
Τ.Κ.: 18538
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 6945356994
Email: arttrikk@yahoo.gr
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γαλλική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Γαλλική, Ελληνική.

Forthnet Media: υποτιτλισμός ντοκιμαντέρ, εκπομπών και ταινιών για τα κανάλια της Nova. Εκδόσεις Ενάλιος: μεταφράσεις λογοτεχνικών και άλλων βιβλίων. Hippeis Media: υποτιτλισμός ντοκιμαντέρ, εκπομπών και ταινιών. IDEC Α.Ε.: μετάφραση κειμένων και ιστοσελίδων για προγράμματα στηριζόμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκδόσεις Καρακώτσογλου, μεταφράσεις βιβλίων. Εκδόσεις Νίκας, μεταφράσεις βιβλίων. Vermadia, υποτιτλισμός ντοκιμαντέρ, εκπομπών και ταινιών . Screen art, υποτιτλισμός ντοκιμαντέρ και εκπομπών.

Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Μέσα επικοινωνίας και τέχνες
Σπορ, διασκέδαση και τουρισμός
Λογοτεχνία

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2005

Λογισμικό μετάφρασης:

Επιστροφή

Trikka Artemis (registration number: 86)


Διεύθυνση:

Street: Vironos Str.
Number: 74
City: Piraeus
Postal Code: 18538
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile: 6945356994
Email: arttrikk@yahoo.gr
Translation Languages:

Source Languages: English, French.

Target Languages: English, French, Greek.


Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Media and the Arts
Sports, Recreation and Tourism
Literature

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2005

CAT Software:

Επιστροφή
Go to Top