Αθανασάκη Κατερίνα (αρ. μητρώου: 87)


Διεύθυνση:

Οδός: Βενιζέλου
Αριθμός: 80
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Τ.Κ.: 54631
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 6937280897
Email: tradat_k@yahoo.gr
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Ελληνική, Ισπανική, Γερμανική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Αγγλική.


Εξειδικεύσεις:

Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Ιατρική και φαρμακευτική

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2003

Λογισμικό μετάφρασης:

MemoQ
Passolo
SDL Trados Studio 2017
SDLX
Transit NXT
Translation Workspace
XTM

Επιστροφή

Athanasaki Katerina (registration number: 87)


Διεύθυνση:

Street: Venizelou
Number: 80
City: Thessaloniki
Postal Code: 54631
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile: 6937280897
Email: tradat_k@yahoo.gr
Translation Languages:

Source Languages: English, Spanish, German.

Target Languages: Greek, English.


Specialisations:

Humanities and Social Sciences
Medicine and Pharmacy

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2003

CAT Software:

MemoQ
Passolo
SDL Trados Studio 2017
SDLX
Transit NXT
Translation Workspace
XTM

Επιστροφή
Go to Top