Λαμπράκη Κατερίνα (αρ. μητρώου: 98)


Διεύθυνση:

Οδός: Ροδοπόλεως
Αριθμός: 9
Πόλη: Αθήνα
Τ.Κ.: 16777
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2121048611
Κινητό: 6974845292
Email: lambrakis.kat@gmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γαλλική, Ιταλική, Ελληνική, Ρουμανική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Γαλλική, Ιταλική, Ελληνική, Ρουμανική.


Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Μέσα επικοινωνίας και τέχνες
Ιατρική και φαρμακευτική
Πολιτική
Νόμοι και διοίκηση
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά
Θέματα περιβάλλοντος
Σπορ, διασκέδαση και τουρισμός
Λογοτεχνία

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2004

Λογισμικό μετάφρασης:

Memsource
SDL Trados 2007
SDL Trados Studio 2009
SDL Trados Studio 2011
SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015
SDLX

Επιστροφή

Lambrakis Katerina (registration number: 98)


Διεύθυνση:

Street: Rodopoleos
Number: 9
City: Athens
Postal Code: 16777
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone: 2121048611
Mobile: 6974845292
Email: lambrakis.kat@gmail.com
Translation Languages:

Source Languages: English, French, Italian, Greek, Romanian.

Target Languages: English, French, Italian, Greek, Romanian.


Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Media and the Arts
Politics
Law and Administration
Economics, Commerce, Finance
Environmental Matters
Sports, Recreation and Tourism
Medicine and Pharnacy

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2004

CAT Software:

Memsource
SDL Trados 2007
SDL Trados Studio 2009
SDL Trados Studio 2011
SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015
SDLX

Επιστροφή
Go to Top