Η Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Μεταφραστών Πτυχιούχων Ιονίου Πανεπιστημίου (ΠΕΕΜΠΙΠ) συμμετείχε στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων με σχόλια και παρατηρήσεις επί του νέου σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με την «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού και ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας» και συγκεκριμένα επί των διατάξεων που αφορούν το προταθέν προς σύσταση «Σώμα πιστοποιημένων μεταφραστών», υποβάλλοντας και σχετικό υπόμνημα προς την Επιτροπή.

Στη συζήτηση των προσκεκλημένων φορέων, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, 22/2/2021, ηλεκτρονικά ενώπιον της Επιτροπής, παρουσιάσαμε και σχολιάσαμε τα ζητήματα που πρόκειται να προκύψουν μέσα από την κατάργηση της Μεταφραστικής Υπηρεσίας και της σύστασης του σώματος «πιστοποιημένων» μεταφραστών. Κρίνοντας ότι θίγονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων επαγγελματιών μεταφραστών και ισοπεδώνεται το μεταφραστικό επάγγελμα και η μεταφραστική επιστήμη, επισημάναμε ότι το σύστημα που επιδιώκεται να εισαχθεί με το εν λόγω σχέδιο νόμου δεν ανταποκρίνεται σε κανένα από τα γνωστά ευρωπαϊκά συστήματα περί επισήμων μεταφράσεων, αλλά και το ότι θεωρούμε πως το νομοσχέδιο αντίκειται στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τα προσόντα επιλογής και διορισμού στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα όσον αφορά τις θέσεις μεταφραστών, καθώς τόσο το προσοντολόγιο, όσο και τα περιγράμματα θέσεων ορίζουν σαφή τυπικά προσόντα για τον ρόλο του μεταφραστή, έχοντας ως βάση τον συναφή πανεπιστημιακό τίτλο.

Εκφράσαμε την ανησυχία μας για το γεγονός ότι παραβλέπονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων μεταφραστών, οι οποίοι αν μη τι άλλο θα έπρεπε να εντάσσονται αυτοδίκαια στο μητρώο, ως οι πλέον κατάλληλα καταρτισμένοι και εκπαιδευμένοι από πανεπιστημιακό ίδρυμα να φέρουν εις πέρας εξειδικευμένη εργασία. Και αυτό, επειδή η πολιτεία οφείλει να προάγει και να επιβραβεύει τους πτυχιούχους ελληνικών πανεπιστημιακών τμημάτων, τα οποία η ίδια δημιούργησε, προκειμένου οι απόφοιτοι αυτών να καλύπτουν τις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου της.
Επικρίναμε το πρόχειρο σύστημα εξετάσεων που αρκείται στη διαπίστωση της γλωσσομάθειας και όχι της μεταφραστικής επάρκειας που θεωρείται ειδική δεξιότητα, ένδειξη μιας αναχρονιστικής αντίληψης ενός μοντέρνου και διαρκώς εξελισσόμενου επαγγέλματος.

Επικρίναμε την απουσία ισονομίας όσον αφορά το θέμα του ασυμβίβαστου για οποιονδήποτε συνεργάζεται με το δημόσιο ή εργάζεται σε αυτό, περιλαμβάνοντας φυσικά τους δημόσιους υπαλλήλους σε θέσεις ΠΕ Μεταφραστών (μόνιμους και ΙΔΑΧ) και το γεγονός ότι το σχέδιο νόμου επιχειρεί να εφαρμόσει δύο μέτρα και δύο σταθμά, με αποτέλεσμα ΠΕ Μεταφραστές σε υπηρεσίες του δημοσίου να μην μπορούν να εκτελούν επίσημες μεταφράσεις για τις υπηρεσίες τους σε θέσεις στις οποίες έχουν διοριστεί μέσω ΑΣΕΠ ακριβώς με σκοπό να μεταφράζουν κρατικά και υπηρεσιακά έγγραφα.

Τέλος, θέσαμε θέμα αθέμιτου ανταγωνισμού εξαιτίας του καθορισμού ελάχιστης νόμιμης αμοιβής. Η μέχρι πρότινος χαμηλή τιμή που καθοριζόταν ανά σελίδα από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών αφορούσε παροχή υπηρεσιών από το κράτος στους πολίτες του. Με το παρόν νομοσχέδιο γίνεται η προσπάθεια να επικρατήσει μια χαμηλή τιμή παροχής υπηρεσιών προσφερόμενων από ελεύθερους επαγγελματίες και ως εκ τούτου να συμπαρασυρθούν προς τα κάτω οι τιμές σε ολόκληρη την ελεύθερη αγορά και να δημιουργηθούν συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα για έναν ολόκληρο κλάδο, ενώ ο κρατικός παρεμβατισμός μπορεί να οδηγήσει σε τακτικές καρτέλ.

Συνεπώς, αιτηθήκαμε την κατοχύρωση και διασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων μας ως πτυχιούχων μεταφραστών του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου καθώς και πτυχιούχων ομόλογων πανεπιστημίων της αλλοδαπής που διαθέτουν αναγνώριση και ισοτιμία πτυχίου, με αυτοδίκαιη συμπερίληψη στο μητρώο πιστοποιημένων μεταφραστών άνευ εξετάσεων, ακολουθώντας την επιτυχημένη πρακτική που εφαρμόζεται ήδη στην Κύπρο και την αυτοδίκαιη συμπερίληψη των ΠΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων του Δημοσίου στο όποιο μητρώο πιστοποιημένων μεταφραστών προφανώς άνευ εξετάσεων και την άρση του «ασυμβίβαστου», αναγνωρίζοντας το δικαίωμα επισημοποίησης των μεταφράσεων που εκπονούν για λογαριασμό των υπηρεσιών τους.