Ο Μήνας Της Μετάφρασης- Μεταφραστική Συνάντηση #4 -Παιδικό βιβλίο και μετάφραση