Ο Μήνας της Μετάφρασης – Μεταφραστική Συνάντηση #2 – Πνευματικά δικαιώματα και μετάφραση