Συζήτηση: Διακριτικές παρουσίες, ουσιαστικές παρεμβάσεις