Η ΠΕΕΜΠΙΠ μέλος της AudioVisual Translators Europe (AVTE)