Ο Μήνας της Μετάφρασης – Μεταφραστική Συνάντηση #3 – Προσβασιμότητα, βιβλίο & οπτικοακουστική μετάφραση