ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

TRAINING THE MODERN LEGAL TRANSLATOR & INTERPRETER

Μουσείο Ακρόπολης, 28 Μαρτίου 2020

Στις 28 Μαρτίου 2020, η Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Μεταφραστών Πτυχιούχων του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΠΕΕΜΠΙΠ) διοργανώνει το διεθνές συνέδριο με τίτλο «Training the Modern Legal Translator & Interpreter», με θέμα την εκπαίδευση και κατάρτιση των σύγχρονων νομικών μεταφραστών και διερμηνέων, με αφορμή τη συμπλήρωση 10 ετών από τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νομικών Διερμηνέων και Μεταφραστών (EULITA).Το συνέδριο θα σκιαγραφήσει το προφίλ των σημερινών νομικών μεταφραστών και διερμηνέων, με τη συνδρομή έμπειρων επαγγελματιών και διακεκριμένων ακαδημαϊκών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, δεδομένου ότι το διαρκώς μεταβαλλόμενο νομικό, κοινωνικό και οικονομικό τοπίο απαιτεί οι επαγγελματίες του κλάδου να μπορούν να προσαρμόσουν τις υπηρεσίες τους σε νέα περιβάλλοντα και νέες συνθήκες. Η θεματική του συνδέεται άρρηκτα με τους ιδρυτικούς σκοπούς της EULITA, δηλαδή την προώθηση της ποιότητας της νομικής διερμηνείας και μετάφρασης μέσω της αναγνώρισης των επαγγελματιών νομικών διερμηνέων και μεταφραστών, την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών σε επίπεδο κατάρτισης και συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και την επίτευξη δικαστικής συνεργασίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης στα συστήματα νομικής διερμηνείας και μετάφρασης σε διακρατικό επίπεδο.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του Μουσείου Ακρόπολης με ομιλητές επαγγελματίες μεταφραστές και διερμηνείς, καθώς και ακαδημαϊκούς και με συμμετέχοντες από 20 διαφορετικές χώρες, οι οποίοι θα συζητήσουν και θα προσεγγίσουν ζητήματα που αφορούν την κατάρτιση και τις επαγγελματικές πρακτικές των νομικών μεταφραστών και διερμηνέων.

Το συνέδριο θα ακολουθήσει η Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νομικών Διερμηνέων και Μεταφραστών (EULITA) που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Μαρτίου 2020.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του συνεδρίου https://event.peempip.gr/.

Βρείτε μας:
– στην ιστοσελίδα μας: https://peempip.gr/el/
– στο Facebook: https://www.facebook.com/peempip/
– στο Twitter: https://twitter.com/PEEMPIP
– στο blog μας: http://blog.peempip.gr

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Μαρία Λερίδη, Υπεύθυνη της ομάδας διοργάνωσης του Συνεδρίου και Αντιπρόεδρος της ΠΕΕΜΠΙΠ

— ΤΕΛΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ —

Λήψη δελτίου τύπου