Κόκκινου Βαλεντίνη (Βάλια) (αρ. μητρώου: 125)


Διεύθυνση:

Οδός: Γέφυρας Τσιμόβου
Αριθμός: 32
Πόλη: Ιωάννινα
Τ.Κ.: 45332
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2651023957
Κινητό: 6972981150
Email: info@translart.gr
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Ελληνική, Αγγλική, Γερμανική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Αγγλική, Γερμανική.

Ονομάζομαι Κόκκινου Βαλεντίνη, κατάγομαι από τα Ιωάννινα και είμαι επίσημη μεταφράστρια, απόφοιτος του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Είμαι μέλος της ΠΕΕΜΠΙΠ από το 2010 και από το ίδιο έτος διατηρώ Γραφείο Παροχής Υπηρεσιών Μετάφρασης στα Ιωάννινα με την επωνυμία TRANSLART. Οι γλώσσες εργασίας μου είναι τα ελληνικά, τα αγγλικά και τα γερμανικά.

Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Μάρκετινγκ

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2008

Λογισμικό μετάφρασης:

SDL Trados 2007
SDL Trados Studio 2009
SDL Trados Studio 2011
SDLX

Επιστροφή

Kokkinou Valentini (Valia) (registration number: 125)


Διεύθυνση:

Street: Gefyras Tsimovou
Number: 32
City: Ioannina
Postal Code: 45332
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone: 2651023957
Mobile: 6972981150
Email: info@translart.gr
Translation Languages:

Source Languages: Greek, English, German.

Target Languages: Greek, English, German.


Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Marketing

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2008

CAT Software:

SDL Trados 2007
SDL Trados Studio 2009
SDL Trados Studio 2011
SDLX

Επιστροφή
Go to Top