Λυγίζου Ελένη (αρ. μητρώου: 156)


Διεύθυνση:

Οδός: Μανοσογιαννάκηδων & Σκαλίδη
Αριθμός: 1
Πόλη: Χανια
Τ.Κ.: 73100
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2821113995
Κινητό: 6945951641
Email: info@kentrometafrasis.gr
Ιστοσελίδα: https://www.kentrometafrasis.gr
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γαλλική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική.


Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Μέσα επικοινωνίας και τέχνες
Νόμοι και διοίκηση
Λογοτεχνία

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης

Λογισμικό μετάφρασης:

SDL Trados Studio 2017

Επιστροφή

Lygizou Eleni (registration number: 156)


Διεύθυνση:

Street: Manousogiannakidon & Skalidi
Number: 1
City: Chania
Postal Code: 73100
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone: 2821113995
Mobile: 6945951641
Email: info@kentrometafrasis.gr
Website: https://www.kentrometafrasis.gr
Translation Languages:

Source Languages: English, French, Greek.

Target Languages: Greek, English, French.


Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Media and the Arts
Law and Administration
Literature

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University

CAT Software:

SDL Trados Studio 2017

Επιστροφή
Go to Top