Παπαγεωργίου Ευμορφία (αρ. μητρώου: 208)


Διεύθυνση:

Οδός: Ολ. Αγνώντα
Αριθμός: 5
Πόλη: Βόλος
Τ.Κ.: 38221
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 306948946545
Email: evmorfiapap@yahoo.com
Ιστοσελίδα: http://www.wordingstranslations.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Ιταλική, Ισπανική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική.


Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Βιομηχανία και τεχνολογία
Φυσικές επιστήμες
Νόμοι και διοίκηση
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά
Λογοτεχνία
Μάρκετινγκ

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 1997

Λογισμικό μετάφρασης:

Επιστροφή

Papageorgiou Evmorfia (registration number: 208)


Διεύθυνση:

Street: Ol. Agnonta
Number: 5
City: Volos
Postal Code: 38221
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile: 306948946545
Email: evmorfiapap@yahoo.com
Website: http://www.wordingstranslations.com
Translation Languages:

Source Languages: English, Italian, Spanish.

Target Languages: Greek.


Specialisations:

Culture, Education, Training
Industry and Technology in General
Natural Sciences
Law and Administration
Economics, Commerce, Finance
Literature
Marketing

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 1999

CAT Software:

Επιστροφή
Go to Top