Λατσού Κωνσταντία - Μαρία (αρ. μητρώου: 217)


Διεύθυνση:

Πόλη:
Τ.Κ.:
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό:
Email: nanlatsou@yahoo.gr
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική, Ισπανική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική, Ισπανική.

Γλώσσες εργασίας διερμηνείας:

Γλώσσες-πηγή: Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική, Ισπανική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική, Ισπανική.


Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Μέσα επικοινωνίας και τέχνες
Βιομηχανία και τεχνολογία
Τεχνολογία Πληροφορικής
Πολιτική
Θέματα περιβάλλοντος
Δασολογία και καλλιέργεια
Σπορ, διασκέδαση και τουρισμός
Λογοτεχνία
Μάρκετινγκ

Πτυχία:

Master: Langues, Négociations de Projets Internationaux - Université Paul Valéry III - Montpellier, 2008

Λογισμικό μετάφρασης:

Επιστροφή

Latsou Konstantia - Maria (registration number: 217)


Διεύθυνση:

City:
Postal Code:
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile:
Email: nanlatsou@yahoo.gr
Translation Languages:

Source Languages: Greek, English, French, Spanish.

Target Languages: Greek, English, French, Spanish.

Interpreting Languages:

Source Languages: English, Greek, French, Spanish.

Target Languages: English, Greek, French, Spanish.


Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Media and the Arts
Industry and Technology in General
Information Technology
Politics
Environmental Matters
Agriculture and Forestry
Sports, Recreation and Tourism
Literature
Marketing

Degrees:

Πτυχίο Διερμηνείας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2005

Πτυχίο Μετάφρασης, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2008

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα: Ξένες Γλώσσες, Διαπραγματεύσεις Διεθνών Έργων, Université Paul Valéry III - Montpellier, 2008

CAT Software:

Επιστροφή
Go to Top