Νατσιοπούλου Πολυξένη (αρ. μητρώου: 275)


Διεύθυνση:

Οδός: Ηφαίστου
Αριθμός: 6-8-10
Πόλη: Κατερίνη
Τ.Κ.: 60133
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2351074700
Κινητό: 6942868668
Email: pnatsiopoulou@gmail.com
Ιστοσελίδα: http://www.translatit.eu
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γαλλική, Ρωσική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική.


Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Μέσα επικοινωνίας και τέχνες
Νόμοι και διοίκηση
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά
Σπορ, διασκέδαση και τουρισμός

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2008

Λογισμικό μετάφρασης:

SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015
SDL Trados Studio 2017

Επιστροφή

Natsiopoulou Polyxeni (registration number: 275)


Διεύθυνση:

Street: Ifestou
Number: 6-8-10
City: Katerini
Postal Code: 60133
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone: 2351074700
Mobile: 6942868668
Email: pnatsiopoulou@gmail.com
Website: http://www.translatit.eu
Translation Languages:

Source Languages: English, French, Russian, Greek.

Target Languages: Greek, English, French.


Specialisations:

Culture, Education, Training
Media and the Arts
Law and Administration
Economics, Commerce, Finance
Sports, Recreation and Tourism

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2008

CAT Software:

SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015
SDL Trados Studio 2017

Επιστροφή
Go to Top