Σκουλικάρη Σοφία (αρ. μητρώου: 278)


Διεύθυνση:

Οδός: Ελ. Βενιζέλου
Αριθμός: 44-48
Πόλη: Αθήνα
Τ.Κ.: 151 22
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 6947447662
Email: sophieskoul@gmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γαλλική, Ισπανική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Αγγλική.


Εξειδικεύσεις:

Πολιτική
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά
Λογοτεχνία

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 1993

Λογισμικό μετάφρασης:

SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015

Επιστροφή

Skoulikari Sophie (registration number: 278)


Διεύθυνση:

Street: El. Venizelou
Number: 44-48
City: Athens
Postal Code: 151 22
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile: 6947447662
Email: sophieskoul@gmail.com
Translation Languages:

Source Languages: English, French, Spanish.

Target Languages: Greek, English.


Specialisations:

Politics
Economics, Commerce, Finance
Literature

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 1993

CAT Software:

SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015

Επιστροφή
Go to Top