Ευστρατιάδη Αγγελική (αρ. μητρώου: 297)


Διεύθυνση:

Οδός: Καλλέργη
Αριθμός: 25
Πόλη: Άργος
Τ.Κ.: 21200
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2751550030
Κινητό: 6989754677
Email: translationaggelikief@gmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γαλλική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική.


Εξειδικεύσεις:

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2013

Λογισμικό μετάφρασης:

Επιστροφή

Efstratiadi Aggeliki (registration number: 297)


Διεύθυνση:

Street: Kallergi
Number: 25
City: Αrgos
Postal Code: 21200
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone: 2751550030
Mobile: 6989754677
Email: translationaggelikief@gmail.com
Translation Languages:

Source Languages: English, French.

Target Languages: Greek.


Specialisations:

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2013

CAT Software:

Επιστροφή
Go to Top