Σαρατσιώτη Κατερίνα (αρ. μητρώου: 73)


Διεύθυνση:

Πόλη:
Τ.Κ.: 16344
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2111849299
Κινητό: 6972769500
Email: katerinasaratsioti@gmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Ελληνική, Γαλλική, Ισπανική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Ελληνική.

Γλώσσες εργασίας διερμηνείας:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Ελληνική.


Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Μέσα επικοινωνίας και τέχνες
Βιομηχανία και τεχνολογία
Τεχνολογία Πληροφορικής
Νόμοι και διοίκηση
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά
Λογοτεχνία

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2004

Master interprétation de conférence, 2008

Λογισμικό μετάφρασης:

MemoQ
SDL Trados Studio 2009
SDL Trados Studio 2011
SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015
WordFast

Επιστροφή

Saratsioti Katerina (registration number: 73)


Διεύθυνση:

City:
Postal Code: 16344
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone: 2111849299
Mobile: 6972769500
Email: katerinasaratsioti@gmail.com
Translation Languages:

Source Languages: English, Greek, French, Spanish.

Target Languages: English, Greek.

Interpreting Languages:

Source Languages: English, Greek.

Target Languages: English, Greek.


Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Media and the Arts
Industry and Technology in General
Information Technology
Law and Administration
Economics, Commerce, Finance
Literature

Degrees:

University Degree in Translation , Ionian University, 2004

Master interprétation de conférence, ITIRI, Université Marc Bloch, Strasbourg II, 2008

CAT Software:

MemoQ
SDL Trados Studio 2009
SDL Trados Studio 2011
SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015
WordFast

Επιστροφή
Go to Top