Έρευνες

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε και να ενημερωθείτε σχετικά με τις έρευνες στις οποίες έχει συμμετάσχει και συνδράμει η ΠΕΕΜΠΙΠ για ζητήματα που αφορούν άμεσα τον κλάδο της μετάφρασης και της διερμηνείας.

Public service translation in cross-border healthcare

H ΠΕΕΜΠΙΠ συμμετείχε στην έρευνα “Public service translation in cross-border healthcare” η οποία πραγματοποιήθηκε με τη χρηματοδότηση της ΓΔ Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την καθηγήτρια Claudia V. Angelelli, Heriot-Watt University, και αφορά την παροχή υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας σε σχέση με την Οδηγία 2011/24 ΕΕ ή τον Κανονισμό αριθ. 883/2004 στο πλαίσιο της διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών υγείας σε πολίτες και κατοίκους της ΕΕ.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΕΔΑ

Το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία και το δικαίωμα ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών

PACTE

Έρευνα σε εξέλιξη
Competence Levelling in the Acquisition of Translation Competence in Written Translation

Δικαστηριακή Διερμηνεία στην Ελλάδα

Καταγραφή και αξιολόγηση της πραγματικότητας

Οι συνεργασίες μας
Η ΠΕΕΜΠΙΠ είναι πλήρες μέλος της FIT/IFT, της EULITA, της AVTE και του ΣΕΓΕ.