Σχετικά με την ΠΕΕΜΠΙΠ

Η Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Μεταφραστών Πτυχιούχων του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΠΕΕΜΠΙΠ) είναι Επιστημονικό Σωματείο που ιδρύθηκε το 2004 από πτυχιούχους επαγγελματίες μεταφραστές του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Έχει την έδρα της στην Κέρκυρα και διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Αποστολή της ΠΕΕΜΠΙΠ είναι μεταξύ άλλων να προασπίζεται τους πτυχιούχους επαγγελματίες μεταφραστές, να προωθεί την αναγνώριση της κοινωνικής και επαγγελματικής τους αξίας, να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των μελών της, να θεσπίζει πρότυπα δεοντολογίας, να εκπαιδεύει τα μέλη της και να ευαισθητοποιεί το ευρύτερο κοινό.

Διοργανώνει συνέδρια, διαλέξεις και εκπαιδευτικά σεμινάρια, αναπτύσσει σχέσεις με αντίστοιχα Σωματεία και Συλλόγους της Ελλάδας και του εξωτερικού, παρέχει νομική υποστήριξη και εκπροσωπεί τα μέλη της σε συναντήσεις, διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις που αφορούν το επάγγελμα του μεταφραστή, και λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ του πανεπιστημίου και του επαγγελματικού στίβου. Ενθαρρύνει την ανταλλαγή ιδεών και στηρίζει καινοτόμα προγράμματα που αναδεικνύουν τη μετάφραση, μέσω του ισχυρού δικτύου επικοινωνίας που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στα μέλη της.

Οι συνεργασίες μας
Η ΠΕΕΜΠΙΠ είναι πλήρες μέλος της FIT/IFT, της EULITA, της AVTE και του ΣΕΓΕ.