Κοινωνική Δράση

Το χαμόγελο του παιδιού

Η ΠΕΕΜΠΙΠ συνεχίζει έμπρακτα την υποστήριξή της στο έργο του συλλόγου Το Χαμόγελο του Παιδιού, σύμφωνα με το μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψαν τα δύο μέρη το 2015.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, τα μέλη της ΠΕΕΜΠΙΠ αναλαμβάνουν αφιλοκερδώς την επίσημη μετάφραση ιατρικών εγγράφων ασθενών παιδιών που προέρχονται από άπορες οικογένειες και χρειάζονται άμεσα νοσηλεία στο εξωτερικό και ασφαλιστική κάλυψη των εξόδων για την περίθαλψή τους.

Η συμβολή του Χαμόγελου του Παιδιού ήταν επίσης σημαντική κατά την έρευνα στην οποία συμμετείχε η ΠΕΕΜΠΙΠ και η οποία πραγματοποιήθηκε με τη χρηματοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την καθηγήτρια Claudia V. Angelelli, Heriot-Watt University, αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας σε σχέση με την Οδηγία 2011/24 ΕΕ ή τον Κανονισμό αριθ. 883/2004 στο πλαίσιο της διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών υγείας σε πολίτες και κατοίκους της ΕΕ.

 

 

 

Solidarity Now

Ανταποκρινόμενοι στην ανάγκη που έχει ανακύψει στη χώρα μας ενόψει του προσφυγικού και μεταναστευτικού ζητήματος, η ΠΕΕΜΠΙΠ και το SolidarityNow, με την υποστήριξη του Guerrilla Foundation και σε συνεργασία με τo Σύλλογο Μερίμνης Ανηλίκων (ΣΜΑ), διεξήγαγαν από το 2016 έως το 2018 ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα κοινοτικών διερμηνέων στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε εκπαιδευτικές συνεδρίες στις οποίες διδάχθηκαν οι βασικές πρακτικές και μεθοδολογίες της κοινοτικής διερμηνείας και της διαπολιτισμικής μεσολάβησης. Όλα τα μαθήματα παρέχονταν αποκλειστικά από εξειδικευμένους επιστήμονες και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο τομέα.

Στόχος του προγράμματος ήταν η καλύτερη δυνατή προετοιμασία των συμμετεχόντων για την παροχή υπηρεσιών κοινοτικής διερμηνείας ή/και διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε διάφορους τομείς όπως το άσυλο, η υγεία, οι δικαστιές και άλλες αρχές, καθώς και σε άλλους τομείς όπου προκύπτουν παρόμοιες ανάγκες.

Η εκπαίδευση περιελάμβανε 96 ώρες και προσέγγιζε θέματα όπως τεχνικές της διαπολιτισμικής μεσολάβησης, τεχνικές της μετάφρασης και της διερμηνείας, μαθήματα ελληνικής γλώσσας, διερμηνεία στην υγεία, στις διαδικασίες ασύλου και δικαστηριακή διερμηνεία.
Οι κύκλοι εκπαίδευσης ήταν συνδεδεμένοι από την αρχή του προγράμματος μέχρι το τέλος αυτού, με τα Προγράμματα Απασχολησιμότητας των Κέντρων Αλληλεγγύης του SolidarityNow στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου και των σχετικών εξετάσεων, οι συμμετέχοντες έλαβαν πιστοποίηση επιτυχούς παρακολούθησης από την Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Μεταφραστών Πτυχιούχων Ιονίου Πανεπιστημίου (ΠΕΕΜΠΙΠ).
Η συμμετοχή στην εκπαίδευση ήταν δωρεάν για όλους τους συμμετέχοντες.
Διαβάστε εδώ τι είπε για το πρόγραμμα η Μαρία Πετροχείλου, μέλος της ΠΕΕΜΠΙΠ και εισηγήτρια του προγράμματος.

Οι συνεργασίες μας
Η ΠΕΕΜΠΙΠ είναι πλήρες μέλος της FIT/IFT, της EULITA, της AVTE και του ΣΕΓΕ.