Ελένη Χατζηνίκου

αρ. μητρώου: 109
Καντώνια 19 Λάρισα, 41334

Γλώσσες εργασίας μετάφρασης

Γλώσσες - πηγή: Αγγλική, Γαλλική, Ελληνική
Γλώσσες - στόχος: Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική

Πτυχία

Πτυχίο Μετάφρασης, , 2009

Εξειδικεύσεις

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση, Ιατρική και φαρμακευτική, Σπορ, διασκέδαση και τουρισμός
Οι συνεργασίες μας
Η ΠΕΕΜΠΙΠ είναι πλήρες μέλος της FIT/IFT, της EULITA, της AVTE και του ΣΕΓΕ.