Μαρία Δελλή

αρ. μητρώου: 11 http://www.iky.gr

Γλώσσες εργασίας μετάφρασης

Γλώσσες - πηγή: Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική
Γλώσσες - στόχος: Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική
Οι συνεργασίες μας
Η ΠΕΕΜΠΙΠ είναι πλήρες μέλος της FIT/IFT, της EULITA, της AVTE και του ΣΕΓΕ.