Βιολέττα Τσιτσιλιάνη

αρ. μητρώου: 112 http://thelanguageproject.eu

Γλώσσες εργασίας μετάφρασης

Γλώσσες - πηγή: Αγγλική
Γλώσσες - στόχος: Ελληνική

Πτυχία

Πτυχίο Μετάφρασης, , 2009
Μεταπτυχιακό Πολιτιστικής Διαχείρισης, , 2016

Εξειδικεύσεις

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση, Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, Νόμοι και διοίκηση, Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά, Μάρκετινγκ

Λογισμικό Μετάφρασης

SDL Trados 2007, SDL Trados Studio 2009, SDL Trados Studio 2011, SDL Trados Studio 2014, SDL Trados Studio 2015
Οι συνεργασίες μας
Η ΠΕΕΜΠΙΠ είναι πλήρες μέλος της FIT/IFT, της EULITA, της AVTE και του ΣΕΓΕ.