Ιωάννης Γιάγκος

αρ. μητρώου: 130
Φράνκεναλ 113 Frankfurt am Main, 60326

Γλώσσες εργασίας μετάφρασης

Γλώσσες - πηγή: Αγγλική, Ελληνική, Γερμανική
Γλώσσες - στόχος: Αγγλική, Ελληνική, Γερμανική
Γλώσσες-πηγή διερμηνείας: Ελληνική, Γερμανική
Γλώσσες-στόχος διερμηνείας: Ελληνική, Γερμανική

Πτυχία

Πτυχίο Μετάφρασης, , 2005

Εξειδικεύσεις

Ιατρική και φαρμακευτική, Πολιτική, Νόμοι και διοίκηση, Λογοτεχνία
Οι συνεργασίες μας
Η ΠΕΕΜΠΙΠ είναι πλήρες μέλος της FIT/IFT, της EULITA, της AVTE και του ΣΕΓΕ.