Μαντώ Χαρίτου

αρ. μητρώου: 144

Γλώσσες εργασίας μετάφρασης

Γλώσσες - πηγή: Αγγλική, Γαλλική, Ελληνική
Γλώσσες - στόχος: Αγγλική, Ελληνική, Γαλλική

Πτυχία

Πτυχίο Μετάφρασης, ΤΞΓΜΔ, , 2009

Εξειδικεύσεις

Ναυτιλιακά
Οι συνεργασίες μας
Η ΠΕΕΜΠΙΠ είναι πλήρες μέλος της FIT/IFT, της EULITA, της AVTE και του ΣΕΓΕ.