Αθηνά – Ευγενία Μαρκεσίνη

αρ. μητρώου: 147

Γλώσσες εργασίας μετάφρασης

Γλώσσες - πηγή: Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική, Ιταλική
Γλώσσες - στόχος: Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική, Ιταλική
Γλώσσες-πηγή διερμηνείας: Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική
Γλώσσες-στόχος διερμηνείας: Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική

Πτυχία

MARC-BLOCH STRASBOURG II, , 2007
Master II - Literary Translation and Liaison Interpreting, , 2008

Εξειδικεύσεις

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση, Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, Μέσα επικοινωνίας και τέχνες, Νόμοι και διοίκηση, Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά, Θέματα περιβάλλοντος, Λογοτεχνία, Μάρκετινγκ

Λογισμικό Μετάφρασης

Idiom Desktop Workbench, Passolo, SDL Trados 2007, SDL Trados Studio 2009, SDL Trados Studio 2011, WordFast, Smartling
Οι συνεργασίες μας
Η ΠΕΕΜΠΙΠ είναι πλήρες μέλος της FIT/IFT, της EULITA, της AVTE και του ΣΕΓΕ.