Παρασκευή Βαμβακοπούλου

αρ. μητρώου: 160
11ης Διλοχίας Μηχανικού 17 Ορεστιάδα, 68200

Γλώσσες εργασίας μετάφρασης

Γλώσσες - πηγή: Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική, Ισπανική
Γλώσσες - στόχος: Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική, Ισπανική

Πτυχία

Πτυχίο Μετάφρασης, , 2011

Εξειδικεύσεις

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση, Νόμοι και διοίκηση, Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά
Οι συνεργασίες μας
Η ΠΕΕΜΠΙΠ είναι πλήρες μέλος της FIT/IFT, της EULITA, της AVTE και του ΣΕΓΕ.