Θωμάς Μπέζας

αρ. μητρώου: 174 http://www.metafrasiexpress.gr
Κύπρου 11 Ηγουμενίτσα, 46100

Γλώσσες εργασίας μετάφρασης

Γλώσσες - πηγή: Αγγλική, Γερμανική, Ελληνική
Γλώσσες - στόχος: Αγγλική, Γερμανική, Ελληνική

Πτυχία

Πτυχίο Μετάφρασης, , 2010

Εξειδικεύσεις

Ιατρική και φαρμακευτική, Φυσικές επιστήμες, Πολιτική
Οι συνεργασίες μας
Η ΠΕΕΜΠΙΠ είναι πλήρες μέλος της FIT/IFT, της EULITA, της AVTE και του ΣΕΓΕ.