Άννα-Μαρία Ρούπα

αρ. μητρώου: 183 http://www.metalexis.gr/

Γλώσσες εργασίας μετάφρασης

Γλώσσες - πηγή: Αγγλική, Γερμανική, Ελληνική
Γλώσσες - στόχος: Ελληνική, Αγγλική

Πτυχία

Πτυχίο Μετάφρασης, Πανεπιστήμιο Johannes Gutenberg στο Mainz, 2006
Μεταπτυχιακές σπουδές Μετάφρασης & Διερμηνείας, Πανεπιστήμιο του Salford, 2008

Εξειδικεύσεις

Τεχνολογία Πληροφορικής, Ιατρική και φαρμακευτική, Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά, Ναυτιλιακά, Online παιχνίδια

Λογισμικό Μετάφρασης

Across, Wordbee, SDL Trados Studio 2019
Οι συνεργασίες μας
Η ΠΕΕΜΠΙΠ είναι πλήρες μέλος της FIT/IFT, της EULITA, της AVTE και του ΣΕΓΕ.