Γεωργία Ψυχράμη

αρ. μητρώου: 189 https://psychrami-ls.com
Στρ. Ρογκάκου 60 Μαρούσι, 15125

Γλώσσες εργασίας μετάφρασης

Γλώσσες - πηγή: Γαλλική, Αγγλική, Ελληνική
Γλώσσες - στόχος: Αγγλική, Γαλλική, Ελληνική

Πτυχία

Πτυχίο Μετάφρασης, , 2012

Εξειδικεύσεις

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση, Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, Βιομηχανία και τεχνολογία, Τεχνολογία Πληροφορικής, Ιατρική και φαρμακευτική, Νόμοι και διοίκηση

Λίγα λόγια

Είμαι επίσημη μεταφράστρια από το 2013. Από το 2012 εργάζομαι συστηματικά στο χώρο της μετάφρασης και της επιμέλειας κειμένων. Έχω μακρόχρονη συνεργασία με κάποια δικηγορικά και μεταφραστικά γραφεία.

Οι συνεργασίες μας
Η ΠΕΕΜΠΙΠ είναι πλήρες μέλος της FIT/IFT, της EULITA, της AVTE και του ΣΕΓΕ.