Χρυσάνθη Μάγκρα

αρ. μητρώου: 194

Γλώσσες εργασίας μετάφρασης

Γλώσσες - πηγή: Αγγλική, Γαλλική, Ελληνική
Γλώσσες - στόχος: Αγγλική, Ελληνική, Γαλλική
Γλώσσες-πηγή διερμηνείας: Αγγλική, Ελληνική
Γλώσσες-στόχος διερμηνείας: Αγγλική, Ελληνική

Πτυχία

Πτυχίο Μετάφρασης, Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ., , 2005
MSc in Translating and Conference Interpreting,, , 2005

Εξειδικεύσεις

Τεχνολογία Πληροφορικής, Ιατρική και φαρμακευτική, Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά, Μάρκετινγκ, Διεθνείς/Ευρωπαϊκοί Θεσμοί

Λογισμικό Μετάφρασης

Memsource, SDL Trados 2007, SDL Trados Studio 2011, SDL Trados Studio 2014, SDL Trados Studio 2015, Wordbee

Λίγα λόγια

Qualified language services provider with 10+ years of experience, specialised in transcreation, copywriting, content creation, website translation, localisation, as well as translation in the fields of international organisations, the medical/pharmaceutical industry and advertising (English, French, Greek)

Οι συνεργασίες μας
Η ΠΕΕΜΠΙΠ είναι πλήρες μέλος της FIT/IFT, της EULITA, της AVTE και του ΣΕΓΕ.