Σταυρούλα Παναγάκου

αρ. μητρώου: 210
Βασιλείου Μελετίου 2 Νέος Κόσμος, 11745

Γλώσσες εργασίας μετάφρασης

Γλώσσες - πηγή: Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική
Γλώσσες - στόχος: Ελληνική, Αγγλική
Γλώσσες-πηγή διερμηνείας: Ελληνική, Αγγλική
Γλώσσες-στόχος διερμηνείας: Ελληνική, Αγγλική

Πτυχία

Πτυχίο Μετάφρασης, Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ, , 2013

Εξειδικεύσεις

Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά
Οι συνεργασίες μας
Η ΠΕΕΜΠΙΠ είναι πλήρες μέλος της FIT/IFT, της EULITA, της AVTE και του ΣΕΓΕ.