Κωνσταντία – Μαρία Λατσού

αρ. μητρώου: 217

Γλώσσες εργασίας μετάφρασης

Γλώσσες - πηγή: Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική, Ισπανική
Γλώσσες - στόχος: Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική, Ισπανική
Γλώσσες-πηγή διερμηνείας: Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική, Ισπανική
Γλώσσες-στόχος διερμηνείας: Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική, Ισπανική

Πτυχία

Master: Langues, Négociations de Projets Internationaux - Université Paul Valéry III - Montpellier, , 2008

Εξειδικεύσεις

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση, Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, Μέσα επικοινωνίας και τέχνες, Βιομηχανία και τεχνολογία, Τεχνολογία Πληροφορικής, Πολιτική, Θέματα περιβάλλοντος, Δασολογία και καλλιέργεια, Σπορ, διασκέδαση και τουρισμός, Λογοτεχνία, Μάρκετινγκ
Οι συνεργασίες μας
Η ΠΕΕΜΠΙΠ είναι πλήρες μέλος της FIT/IFT, της EULITA, της AVTE και του ΣΕΓΕ.