Σταματική Μπήλια

αρ. μητρώου: 222

Γλώσσες εργασίας μετάφρασης

Γλώσσες - πηγή: Αγγλική, Γερμανική, Ισπανική
Γλώσσες - στόχος: Ελληνική

Πτυχία

Πτυχίο Μετάφρασης, , 2006

Εξειδικεύσεις

Βιομηχανία και τεχνολογία, Νόμοι και διοίκηση
Οι συνεργασίες μας
Η ΠΕΕΜΠΙΠ είναι πλήρες μέλος της FIT/IFT, της EULITA, της AVTE και του ΣΕΓΕ.